Wyższa płaca minimalna od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2000 złotych. Obecnie płaca minimalna w 2016 r. to 1850 zł.  Minimalna płaca będzie więc wyższa o 150 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. stanowić będzie 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r. W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia wzrośnie również składka społeczna przedsiębiorców opłacających tzw. mały ZUS. Składka ta uzależniona jest…

Czytaj dalej

Od 1 września 2016 nowelizacja Kodeksu Pracy

Od 1 września 2016r. w życie wchodzi kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy związana z zawieraniem umów o pracę. Od września każda umowa o pracę musi być zawarta na piśmie  jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie dopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł. Ponadto pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy zapoznać go z treścią regulaminu pracy. W przypadku pracowników młodocianych muszą oni zostać zapoznani z wykazem…

Czytaj dalej