Informacja VAT-27 tylko w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z zmianą art. 101a ustawy o podatku od towarów i usług) wszystkie informacje podsumowujące w obrocie krajowym oraz ich korekty składane mogą być wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Po zmianach informację VAT-27 składać będzie można tylko za okresy miesięczne, a nie jak do tej pory także za okresy kwartalne.

W związku ze zmianami konieczne było wprowadzenie nowego wzoru VAT-27 (2), który należy stosować od rozliczeń za styczeń 2017 r. Możliwe jest także stosowane starego wzoru, ale nie dłużej niż do rozliczeń za czerwiec 2017 r.

Dodaj komentarz