Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje już od 1 lipca 2016 r.

Przypominamy, że już od 1 lipca 2016 r. na przedsiębiorców nałożony został obowiązek przekazywania danych księgowych do urzędu skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Terminy obowiązku wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego:

 • Duży przedsiębiorca – 1 lipca 2016 r.
 • Mały i średni przedsiębiorca – 1 lipca 2018 r.
 • Mikro przedsiębiorca – 1 lipca 2018 r.

Należy pamiętać, że JPK przekazują wyłącznie podatnicy prowadzący księgowość przy użyciu programów komputerowych. Przekazywany będzie na żądanie organów kontroli podatkowej i organów kontroli skarbowej.

Jednolity Plik Kontrolny składać będzie się obecnie z siedmiu struktur logicznych obejmujących:

 1. księgi rachunkowe
 2. wyciągi bankowe
 3. magazyny
 4. ewidencję zakupu i sprzedaży VAT
 5. faktury VAT
 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów
 7. ewidencja przychodów

Należy zauważyć, że JPK ewidencji zakupu i sprzedaży VAT objęty będzie comiesięcznym obowiązkiem przekazywania (bez wezwania) do urzędu skarbowego. Obejmie on przedsiębiorców w następujących terminach:

 • Duży przedsiębiorca – 1 lipca 2016 r.
 • Mały i średni przedsiębiorca -1 stycznia 2017 r.
 • Mikro przedsiębiorca – 1 stycznia 2018 r.

Dodaj komentarz