BHP

Biuro Rachunkowe AKH zapewnia współpracującym z nami podmiotom obsługę kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w następującym zakresie:

 

 • obsługa BHP,
 • szkolenia wstępne i okresowe pracowników,
 • szkolenia dla osób kierujących pracownikami,
 • sporządzanie ocen ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • opracowywanie niezbędnych instrukcji BHP i ppoż,
 • stała kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż w zakładzie
  pracy,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z występowaniem czynników szkodliwych
  w środowisku pracy,
 • doradztwo w zakresie bhp i ppoż,
 • organizowanie pomiarów środowiska pracy.

 

Brak możliwości komentowania.