Płatność gotówką do 15 tys. zł.

Już od 1 stycznia 2017 r. przestanie obowiązywać obecny limit wartości transakcji gotówkowych 15 tys. euro pomiędzy przedsiębiorcami. Limit ten zostanie obniżony do kwoty 15 tys. zł.   Wszystkie transakcje pomiędzy firmami powyżej tej kwoty muszą być opłacane przelewami bankowymi.

Wprowadzony zostanie również przepis wyłączający przedsiębiorstwom możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, których wartość przekracza 15 tys. zł. i nie została opłacona za pośrednictwem rachunku bankowego. 

Obniżenie limitu i wprowadzone zmiany nałożą na osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązek częstszego dokonywania płatności i ich odbierania za pośrednictwem rachunku bankowego.

Dodaj komentarz