Informacja VAT-27 tylko w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z zmianą art. 101a ustawy o podatku od towarów i usług) wszystkie informacje podsumowujące w obrocie krajowym oraz ich korekty składane mogą być wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  Po zmianach informację VAT-27 składać będzie można tylko za okresy miesięczne, a nie jak do tej pory także za okresy kwartalne. W związku ze zmianami konieczne było wprowadzenie nowego wzoru VAT-27 (2), który należy…

Czytaj dalej

Płatność gotówką do 15 tys. zł.

Już od 1 stycznia 2017 r. przestanie obowiązywać obecny limit wartości transakcji gotówkowych 15 tys. euro pomiędzy przedsiębiorcami. Limit ten zostanie obniżony do kwoty 15 tys. zł.   Wszystkie transakcje pomiędzy firmami powyżej tej kwoty muszą być opłacane przelewami bankowymi. Wprowadzony zostanie również przepis wyłączający przedsiębiorstwom możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, których wartość przekracza…

Czytaj dalej

Wyższa płaca minimalna od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2000 złotych. Obecnie płaca minimalna w 2016 r. to 1850 zł.  Minimalna płaca będzie więc wyższa o 150 zł. Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. stanowić będzie 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r. W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia wzrośnie również składka społeczna przedsiębiorców opłacających tzw. mały ZUS. Składka ta uzależniona jest…

Czytaj dalej

Od 1 września 2016 nowelizacja Kodeksu Pracy

Od 1 września 2016r. w życie wchodzi kolejna nowelizacja Kodeksu Pracy związana z zawieraniem umów o pracę. Od września każda umowa o pracę musi być zawarta na piśmie  jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Nie dopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł. Ponadto pracodawca ma obowiązek przed dopuszczeniem pracownika do pracy zapoznać go z treścią regulaminu pracy. W przypadku pracowników młodocianych muszą oni zostać zapoznani z wykazem…

Czytaj dalej

Własna działalność gospodarcza – jaka forma opodatkowania?

Każdy przedsiębiorca zakładając własną działalność gospodarczą staje przed wyborem formy opodatkowania. Wśród nich wyróżnia się: opodatkowanie na zasadach ogólnych (18 i 32%) podatek liniowy (19%) karta podatkowa ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Wyboru formy opodatkowania dokonuje się na wniosku CEiDG-1, w momencie rejestracji działalności gospodarczej.   Nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać – skontaktuj się z nami.

Czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny obowiązuje już od 1 lipca 2016 r.

Przypominamy, że już od 1 lipca 2016 r. na przedsiębiorców nałożony został obowiązek przekazywania danych księgowych do urzędu skarbowego w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Terminy obowiązku wprowadzania Jednolitego Pliku Kontrolnego: Duży przedsiębiorca – 1 lipca 2016 r. Mały i średni przedsiębiorca – 1 lipca 2018 r. Mikro przedsiębiorca – 1 lipca 2018 r. Należy pamiętać, że JPK przekazują wyłącznie podatnicy prowadzący…

Czytaj dalej

Sprawdź status podmiotu w VAT

Już od czerwca 2015 roku każdy podatnik posiada możliwość sprawdzenia, czy jego kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło taką usługę na Portalu Podatkowym, pod adresem: SPRAWDZENIE STATUSU PODMIOTU W VAT Do weryfikacji kontrahenta wystarczy jego numer NIP, który należy wpisać w odpowiednie pole. System wygeneruje jeden z następujących komunikatów: Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako…

Czytaj dalej

Nowa strona

Witamy Państwa! Trwają prace nad uruchomieniem nowej strony naszego biura. Znajdą Państwo tutaj nie tylko informacje o nim. Poprzez tą część strony będziemy informować obecnych i potencjalnych klientów o zmianach w prawie, a także służyć swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy już wkrótce.  Ponadto naszych obecnych i przyszłych klientów jak zawsze zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego.

Czytaj dalej