Sprawdź status podmiotu w VAT

Już od czerwca 2015 roku każdy podatnik posiada możliwość sprawdzenia, czy jego kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Ministerstwo Finansów udostępniło taką usługę na Portalu Podatkowym, pod adresem:

SPRAWDZENIE STATUSU PODMIOTU W VAT

Do weryfikacji kontrahenta wystarczy jego numer NIP, który należy wpisać w odpowiednie pole. System wygeneruje jeden z następujących komunikatów:

  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
  • Podmiot o podanym identyfikatorze podatkowym NIP jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony

Praktycznym rozwiązaniem jest możliwość wydruku właściwego potwierdzenia. Zarówno sam proces weryfikacji, jak i wydruku nie wymaga żadnej rejestracji do systemu Ministerstwa Finansów.

Sprawdzenie statutu VAT jest bardzo przydatną funkcją, skierowaną głównie do podatników stosujących procedurę odwrotnego obciążenia podatkiem od towarów i usług (w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT a więc tzw. „towarów wrażliwych”).  Ułatwia również weryfikację podmiotów przy stosowaniu tzw. ulgi za złe długi. Obecnie podatnicy nie muszą już występować z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego, chociaż należy pamiętać, że dalej istnieje taka możliwość.

Wprowadzenie elektronicznej weryfikacji podatników pod względem VAT jest kolejną usługą, której udostępnienie ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz