Płatność gotówką do 15 tys. zł.

Już od 1 stycznia 2017 r. przestanie obowiązywać obecny limit wartości transakcji gotówkowych 15 tys. euro pomiędzy przedsiębiorcami. Limit ten zostanie obniżony do kwoty 15 tys. zł.   Wszystkie transakcje pomiędzy firmami powyżej tej kwoty muszą być opłacane przelewami bankowymi. Wprowadzony zostanie również przepis wyłączający przedsiębiorstwom możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków, których wartość przekracza…

Czytaj dalej