Informacja VAT-27 tylko w formie elektronicznej

Od 1 stycznia 2017 r. (zgodnie z zmianą art. 101a ustawy o podatku od towarów i usług) wszystkie informacje podsumowujące w obrocie krajowym oraz ich korekty składane mogą być wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  Po zmianach informację VAT-27 składać będzie można tylko za okresy miesięczne, a nie jak do tej pory także za okresy kwartalne. W związku ze zmianami konieczne było wprowadzenie nowego wzoru VAT-27 (2), który należy…

Czytaj dalej