Wyższa płaca minimalna od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 2000 złotych. Obecnie płaca minimalna w 2016 r. to 1850 zł.  Minimalna płaca będzie więc wyższa o 150 zł.

Minimalne wynagrodzenie w 2017 r. stanowić będzie 47,04 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2017 r.

W związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia wzrośnie również składka społeczna przedsiębiorców opłacających tzw. mały ZUS. Składka ta uzależniona jest od minimalnej podstawy wynagrodzenia i nie może wynosić mniej 30% minimalnego wynagrodzenia. Podstawa wyliczenia składek w 2017 r. wyniesie zatem 600 zł.

Łącznie kwota składek społecznych, przy małym ZUS wynosić będzie 190,62 zł (wraz z ubezpieczeniem chorobowym). Natomiast bez ubezpieczenia chorobowego kwota ta wynosić będzie 175,92 zł.

Dodaj komentarz